De ideale man bestaat – en hij zit in jezelf

Scroll down to content

In de leesclub hield het het personage Kees de gemoederen behoorlijk bezig. Was hij soms de duivel op Eveliens schouder? Vertegenwoordigde hij haar innerlijke stem? De yin en de yang die iedereen in zich heeft?

Wilde hij spiritueel overkomen, maar faalde hij daar jammerlijk in? Had de psychiater niet gewoon de diagnose moeten stellen dat Evelien schimmen zag? Nee, wist een andere lezeres zeker: Kees bestond echt en Evelien was stekeblind geworden van haar liefde voor hem. ‘Ja!’ riep een volgende lezeres verbolgen uit: ‘wat kwantummechanica, filosoferen al niet vermogen!’

Maar wat als Kees’ theorieën nou eens klopten? Wat als je het boek zou beschouwen als een soort literaire scriptie en deze site alleen zou gebruiken voor de bronvermelding? Dan zou je ontdekken dat Adyashanti echt bestaat, maar de vrije wil juist weer niet. En je zou er ook achter komen dat Kees zijn theorieën fundeert op de laatste inzichten uit de wetenschap.

Inzichten die je leven écht leuker maken omdat ze je paradoxaal genoeg terugbrengen bij je gevoel. En dat is je enige échte kompas in het leven. De 97-jarige oud minister van financiën Johan Witteveen kwam tot dezelfde conclusie: ‘Denken is oppervlakkig, voelen brengt je naar de ziel.’

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.